FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Zásoby vlastní výroby

9. Zásoby vlastní výroby – pojmy, ocenění, účtování, inventarizační rozdíly. Aktivace. by Iza

Zásoby vlastní výroby evidujeme na účtech:

Nedokončená výroba: Polotovary vlastní výroby: Výrobky:

Oceňování:
Zásoby vlastní výroby oceňujeme skutečnými vlastními náklady tzv. VNITROPODNIKOVOU CENOU – všechny náklady spojené s výrobou = jejich součet
Pokud účetní jednotka není schopna zjistit vlastní náklady na zásoby vlastní výroby, použije reprodukční pořizovací cenu.

Účtování:
Přírůstek zásob vlastní výroby na straně MD: skupina 12-(zásoby vlastní výroby)

Úbytky zásob vlastní výroby na straně D: skupina 58-(změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace)

Inventarizační rozdíly: