FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Vztah podniku a zaměstnance

 1. Lidské zdroje v podniku

Práce

= cílevědomá lidská činnost, která vede za přítomnosti půdy a kapitálu k výrobě statků a poskytování služeb

= cílevědomá lidská činnost, kterou člověk získává statky a služby k uspokojování potřeb

Druhy práce

® fyzická (truhlář) ® jednoduchá (pokladní) ® tvůrčí (učitel) ® produktivní (pekař)

® duševní (vědec) ® složitá (dělník) ® mechanická (dělník) ® neproduktivní (lékař)

Pracovní síla

= souhrn fyzických a duševních schopností pracovat

Dělba práce

= rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí

Specializace

= zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý druh práce (cílem je dosažení vysoké technické úrovně)

Kooperace

= spolupráce při vytváření statků a služeb

Výkonová norma = udává, kolik času dělník potřebuje na výrobu jednoho výrobku (® VN času) nebo kolik výrobků vyrobí za časovou jednotku (® VN množství)

Fond pracovní doby dělníka = udává, kolik hodin (dní práce) můžeme plánovat na jednoho pracovníka (obvykle za rok)

Produktivita práce = udává objem výkonů připadající na jednoho pracovníka za jednotku času

® stanovení slevy na dani z příjmů při zaměstnání osob se změnou pracovní schopnosti

- kolik pracovníků je ochotno pracovat za danou reálnou mzdu

- kolik pracovníků je ochotno pracovat za danou nominální mzdu

Nominální mzda = kolik peněz pracovní dostane

Reálná mzda = kolik zboží a statků si může příjemce koupit

= člen domácnosti pobírá tak vysokou reálnou mzdu, že další člen domácnosti upřednostní volný čas před nabídkou práce

= projevem poruchy na trhu práce

 

Právní normy

 1. Zákoník práce – poslední novela č. 286/2017 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě

Kolektivní smlouva

= smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kteří jsou zastupováni odborovou organizací

Zaručená mzda

= mzda, na kterou má zaměstnanec právo podle zařazení do jednotlivých supin práce

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1

73,20

12 000

2

80,80

13 500

3

89,20

14 900

4

95,50

16 400

5

108,80

18 100

6

120,10

20 000

7

132,60

22 100

8

146,40

22 400

Základní formy mezd

 1. Časová
  • závisí na počtu odpracovaných hodin a HMT (= hodinový mzdový tarif)
 2. Úkolová
  • závisí na HMT a na počtu operací/výrobků, které splní
  • výkonová norma – času – VNČ = kolik času je potřeba na zhotovení 1 výrobku - množství – VNM = kolik výrobků vyrobíme za 1 časovou jednotku
  • úkolová sazba = kolik zaměstnanec dostane za 1 kus (v Kč/operace)
 3. Podílová
  • provize, je závislá na tržbách, obratu, atd…
  • specifický druh úkolové
 4. Smíšená
  • kombinace úkolové, časové a podílové
 5. Pevný měsíční plat
  • pro technickohospodářské pracovníky

Hrubá mzda

Za odpracovaný čas

a) Základní mzda

b) Pobídkové složky

· prémie

· odměny

· příplatky za práci:

- přesčas (25%)

- v noci (10%)

- ve ztíženém prac. prostředí (10%)

- pracovní pohotovost (10%)

- ve svátek (100%)

- o víkendu (10%)

· osobní ohodnocení

· podíly na hospodářském výsledku

Za neodpracovaný čas

(náhrada mzdy)

a) Dovolená

b) Státní svátek

c) Ostatní důvody – svatba, pohřby, stěhování


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148