FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování závazků

  1. Účtování závazků

Závazky jsou významnou součástí pasiv podniku a je nutné je evidovat v účetnictví. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze a členíme je na krátkodobé a dlouhodobé(krátkodobé závazky najdeme ve 3. účtové třídě, dlouhodobé závazky nalezneme ve 4. účtové třídě)

 - stejně jako u předchozí otázky (pohledávky) i zde nevymýšlejte nic složitého a postupujte stejně – na úvod stačí říct, že rozlišujeme závazky na krátkodobé (splatnost do 1 roku, nalezneme je ve 3. účtové třídě) a dlouhodobé (splatnost nad 1 rok, nalezneme je ve 4. účtové třídě), pak z každé skupiny ve 3. účtové třídě vyberte závazkový účet, který dobře znáte a popovídejte o něm, kdy se na něj účtuje, na základě jakých dokladů. Ze 4. účtové třídy si můžete vybrat např. účet 461 – Bankovní úvěry – o tom se také krásně povídá – zaberete tím v pohodě spoustu času J nic dalšího, složitého nemusíte vymýšlet, jen si opravdu vyberte ty účty, na které jsme účtovali, které jsme používali a které znáte

 
V účetnictví je nutné závazky evidovat. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze (na straně pasiv), kde je nutné ještě závazky členit na krátkodobé a dlouhodobé:

 
Mezi základní závazky v podniku patří:


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148