FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování materiálu a zboží

 1. Účtování materiálu a zboží, účtování uzávěrkových operací ke konci účetního

období

ZÁSOBY

ČLENĚNÍ ZÁSOB

 1. MATERIÁL – 11
  • Základní materiál, tvořící podstatu vyráběného výrobku
  • Pomocný materiál – přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu
  • Úklidové prostředky, čistidla, mazadla, pohonné látky
  • Palety, oděvy, obaly
  • Náhradní díly
  • Drobný dlouh. majetek – použití déle než jeden rok – nesplňuje podmínky ocenění (nábytek, telefony, stroje, nářadí atd.)
 2. NEDOKONČENÁ VÝROBA – nelze prodat
 3. POLOTOVARY
 4. HOTOVÉ VÝROBKY
 5. ZBOŽÍ – koupené za účelem prodeje

POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

OCENĚNÍ ZÁSOB

 1. Pořizovací cena
  • Oceníme nakupované zásoby
  • Cena pořízení + vedlejší náklady (doprava, pojištění, clo atd.)
 2. Vlastní náklady
  • Oceníme zásoby vyrobené ve vlastní režii – jedná se o souhrn nákladů vynaložených na výrobu zásob (spotřeba materiálu, mzdy, energie, odpisy)
 3. Reprodukční pořizovací cena
  • Touto cenou se ocení zásoby darované nebo převedené z os. vlastnictví
  • Tuto cenu musí stanovit odborný poradce

Zásoby lze účtovat:

 1. Pořízení zásob NÁKUPEM

Výdej materiálu ze skladu

 1. Pořízení zásob vlastní výrobou

PRODEJ ZÁSOB

 1. TRŽBA Z PRODEJE – na základě VFA nebo PPD
 1. ÚBYTEK prodaných zásob

INVENTARIZACE ZÁSOB

 1. Fyzický stav je větší než stav účetní – PŘEBYTEK = VÝNOS
 1. Fyzický stav je menší

- MANKO DO NORMY u zásob, které:

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PŘI ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB

1) CHYBÍ FA – na konci roku

- 112/111

- 132/131

- 111,132/389

- 389 / 321

343/

2) CHYBÍ ZÁSILKA – PŘÍJEMKA -  na konci roku

- DFA 111,131/ 321

343/

- 119 / 111

- 139 / 131

- 112 /119

- 132 / 139

REKLAMACE ZÁSOB - / 315

- při kontrole dodávky s dodacím listem můžeme zjistit nesrovnalosti (množství, kvalitě, druhu zásob)

- v takovém případě danou část zásilky nepřevezmeme na sklad, ale budeme ji REKLAMOVAT, tzv. vznikne vůči dodavateli POHLEDÁVKA z titulu reklamačního nároku:

Dodavatel:

 1. uznal reklamaci v plné výší, poslal novou dodávku – 112 / 315
 2. poslal peníze – 221 / 315
 3. poslal dobropis – FA s mínusem – 321 / 315, 343
 4. neuznal reklamaci:

- manka a škody 549, nebo odpis pohledávky 546 / 315

ÚTČOVÁNÍ ZÁSOB ZPŮSOBU – B

- účetní jednotky, které si nemusí nechávat ověřit účetnictví auditorem

- do podnikové směrnice musí uvést, jakým způsobem se zásoby účtují:

 1. způsob
 2. způsob

Postup:

1) za začátku úč. období se při otevírání účtů zaúčtují na účet 112 nebo 132 POČÁTEČNÍ STAV

- 112/ 701

- 132/ 701

2) během úč. období se účty 112 a 132  vůbec nepoužívají – neúčtuje se příjemka a výdejka

3) u způsobu B se nepoužívají účty pořízení 111,131, ale nákup zásob se účtuje rovnou do nákladů včetně všech pořizovacích nákladů

Př:

4) konec roku:

 1. převod počátečního stavu do nákladů – 501 (504) / 112 (132)
 2. převod konce zůstatku inventarizací na majetkový účet - 112 (132) / 501 (504)

5) inventarizační rozdíly

- účtují se úplně stejně jako u způsobu A:


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148