FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Majetek a závazky v zahraniční měně

Účetní jednotka někdy potřebuje účtovat příjem nebo výdej v zahraniční jednotce. Zákon o účetnictví nám však říká, že je nutné vést účetnictví v českých korunách. Proto je třeba zavést valutovou pokladnu a provádět zápisy o přepočtu na CZK.

Valutová pokladna a účet

Pro evidenci zahraniční měny je třeba zavést valutový účet nebo valutovou pokladnu. Tento účet bude mít číselné označení pro pokladnu/účet (211/221) a za to přijde rozlišení podle interních předpisů účetní jednotky, typicky 221100, 221200, 221300, pro každou měnu jiný účet.

Po zápisu do valutové pokladny je třeba provést zápis přepočtu. Zápis v účetnictví musí splňovat trvanlivost účtování. Takže i za měsíc bude záznam platný a beze změny. K tomu se používá kurz, který může být převzat z ČNB (denní kurz) nebo stanovený kurz účetní jednotkou pro určité období (1.měsíc, 1/4 roku).

Při výběru valut z běžného účtu se používá kurz "naší" banky.

Případné rozdíly kurzů ovlivňující výsledek hospodaření se účtují na kurzové ztráty 563 nebo kurzové zisky 663.

Evidence pohledávek v zahraniční měně se musí uvádět v cizí měně i v přepočtu na CZK podle stanoveného kurzu účetní jednotkou (ČNB nebo pevný kurz).


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148