FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Krátkodobé cenné papíry

Účtová skupina 25. Účtuje se o cenných papírech, které účetní jednotka pořídila za účelem prodeje (k obchodování) s cílem dosáhnout zisku. Tyto cenné papíry drží do jednoho roku (tedy krátkodobé.)

Rozdělení : 1. majetkové cenné papíry k obchodováníAKCIE(podíl v a.s.). Evidujeme na ú. 251

                    2. dluhové cenné papíryDLUHOPISY a) k obchodováníúčet 253

                                                                                          b) držené do splatnostiúčet 256

Účet 259 slouží k evidenci pořizovací ceny. Pořizovací cenu tvoří cena cenného papíru a dále náklady spojené s pořízením (poplatky bance, makléři)

AKCIE (investujeme volné peněžní prostředky, nakupujeme podíl v a.s.)

1. Pořízení                259/221 rovnou platíme nebo 379 účtujeme závazek (podle dokladu)

2. Náklady na pořízení – provize, poplatky   259/221 rovnou platíme nebo 379 účtujeme závazek (podle dokladu)

3. Převod do majetku 2   251/259 v pořizovací ceně

4. Podíly na zisku (dividendy)   221 případně 378 podle dokladu/666

Prodej akcií

1. Tržba v prodejní ceně     221,příp. 378 podle dokladu/661

2. Úbytek prodaných akcií  561/251 v pořizovací ceně

(je to jako u prodeje materiálu nebo jiného majetku – účtuje se tržba a pak úbytek majetku)

DLUHOPISY (půjčili jsme dlužníkovi peníze a on nám vystavil dluhopis s tím, že do doby splatnosti nám peníze vrátí – doba kratší než jeden rok -  a ještě za to zaplatí úrok. To bude náš výnos. )

a) k obchodování tj. nečekáme do doby splatnosti, dluhopis prodáme dřív

1. Závazek z nákupu dluhopisů k obchodování 259/221 nebo 379 podle dokladu

2. Převod do majetku v pořiz.ceně  253/259

   Případné náklady na pořízení se účtují stejně jako u akcií na ú. 259

3. Přijatý úrok       221/666

Prodej dluhopisů k obchodování:

1. Tržba v prodejní ceně    221, příp. 378 podle dokladu/661

2. Úbytek prodaných dluhopisů v pořizovací ceně  561/253

b) držené do splatnosti tj. dluhopis máme v majetku do doby splatnosti. Pak proběhne tzv. zpětné odkoupení. Dlužník vrátí půjčené peníze a zaplatí nám úrok, my mu vrátíme dluhopis. Nejedná se o prodej.

1. Vrácení peněžních prostředků   221/256 v pořizovací ceně.

Příklady:

Č.

Dok.

           TEXT

MD

D

1.

ID

Závazek z nákupu akcií 10ks po

250,- Kč

2 500,-

2 500,-

259

379

2.

VBÚ

Poplatek makléři 400,-

   400,-

   400,-

259

221

3.

ID

Převod do majetku v poř.ceně

2500,- + 400,-

2 900,-

2 900,-

251

259

4.

VBÚ

Platba za akcie

2 500,-

2 500,-

379

221

5.

VBÚ

Přijaté dividendy 100,-

   100,-

   100,-

221

666

6.

ID

Pohledávka(tržba) z prodeje akcií 10 ks po 271,- Kč – prodejní cena

2 710,-

2 710,-

378

661

7.

ID

Úbytek prodaných akciií – v poř. ceně tj. 10kusů po 290,- (ty, co jsme v č. 3 převzali do majetku)

Prodali jsme všechny akcie.

2 900,-

2 900,-

561

251

8.

VBÚ

Přijata platba za prodané akcie

2 900,-

2 900,-

221

378

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.

ID

Závazek z nákupu dluhopisů k obch.  5 kusů po 1 000,-

5 000,-

5 000,-

259

379

2.

VBÚ

Platba za dluhopisy – převod dlužníkovi

5 000,-

5 000,-

379

221

3.

ID

Převod do majetku v poř.ceně

5 000,-

5 000,-

253

259

4.

VBÚ

Přijatý úrok

   200,-

   200,-

221

666

5.

VBÚ

Prodej-tržba v prodejní ceně

Prodej  5 kusů po 1 200,-

6 000,-

6 000,-

221

661

6.

ID

Úbytek prodaných dluhopisů v pořizovací ceně 5x1 000,-

5 000,-

5 000,-

561

253

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.

VBÚ

Nákup dluhopisů –budou drženy do splatnosti 2 ks po 10 000,-

20 000,-

20 000,-

259

221

2.

ID

Převod do majetku

20 000,-

20 000,-

256

259

3.

VBÚ

Zpětné odkoupení 2 ks po 10 000,-

20 000,-

20 000,-

221

256

4.

VBÚ

Přijatý úrok

     700,-

     700,-

221

666


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148