FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Evidence a účtování peněžních prostředků

  1. Evidence a účtování peněžních prostředků

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

  1. účtová třída – platební styk – hotovostní – bezhotovostní

Hotovostní platební styk – evidence v pokladně

(211100 – pokladna v CZK, 211200 – pokladna v EUR, 211300 – pokladna v USD apod.)

POKLADNÍ KNIHA:

  1. STAV PK = P – ideální stav, nic neúčtujeme
  2. STAV PK { P = vznik přebytku = VÝNOS 211/668 ost. finanční výnosy
  3. STAV PK } P = schodek = NÁKLAD manka a škody 569/221
  1. Pohledávky za zaměstnance 335/668
  2. Úhrada manka v hotovosti 211/335
  3. Úhrada manka že srážky že mzdy 331/335

VALUTOVÁ POKLADNA

- pokud účetní jednotka obchoduje se zahraničím, musí vést valutovou pokladnu

- valutovou pokladnu účtujeme na 211

- podle zákona o účetnictví musíme účetnictví vést v CZK - proto na účtu 211 účtujeme v české méně a k těmto účtům vedeme analytiku dle měny:

např. 211100 - valutová POKLADNA v EUR

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

 

221/ BĚŽNÝ ÚČET - na základě VBÚ

261 – peníze jsou na cestě:

Analytická evidence se vede podle účtů u jednotlivých bank nebo dle měny

(např. 221100 – BÚ u ČSOB, 221200 – BÚ u ČS nebo 221100 – BÚ v CZK, 221200 – BÚ v EUR apod.)

Př.: převod hotovosti z BÚ do pokladny:

DEVIZOVÝ ÚČET

- pokud účetní jednotka obchoduje se zahraničím, musí vést devizový účet

- - devizový účet účtujeme na 221

- podle zákona o účetnictví musíme účetnictví vést v CZK - proto na účtu 221 účtujeme v české méně a k těmto účtům vedeme analytiku dle měny:

např. 221100 - devizový účet v EUR

221200 - devizový účet v USD atd.

CENINY / 213 aktivní účet

!!! POZOR KOLKY daňové poplatky 538/213 !!!

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY CENIN

 

PŘEDPIS JE VŽDY POHLEDÁVKA

 

 

KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR platnost do 1 roku

 / 231 pasivní účet

 

Bankovní úvěry se splatností nad 1 rok účtujeme na účtu 461 – Bankovní úvěry – účtujeme opět na základě výpisu z bankovního úvěru (VÚÚ), účtování stejné jako u krátkodobého bankovního úvěru


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148