FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Ekonomie

Maturitní otázky z ekonomie

 1. Ekonomie jako společenská věda
 2. Hospodářská politika státu
 3. Trh a jeho zákony
 4. Personální činnosti
 5. Národní hospodářství
 6. Peníze, ceny a inflace
 7. Právní formy podnikání
 8. Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 9. Obchodní korporace, družstva, státní podniky
 10. Dlouhodobý majetek
 11. Zásobování a logistika
 12. Vztah podniku a zaměstnance
 13. Odměňování, motivace zaměstnanců, odstupné a nemocenské dávky
 14. Finanční trhy
 15. Bankovnictví a pojišťovnictví
 16. Daňový systém ČR
 17. Management a marketing
 18. Řízení lidských zdrojů a pracovní právo
 19. Evropská unie, historie, měnová a celní unie
 20. Orgány Evropské unie, Rada Evropy, dotace a veřejné zakázky
 21. Nezaměstnanost, st. pol. zaměstnanosti a úřady práce
 22. Zákonné sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 23. Státní rozpočet a komunální rozpočty
 24. Vztahy podniku k dalším ekonomickým subjektům
 25. Ekonomická stránka podnikové činnosti