FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Dlouhodobý majetek

 1. Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem
 1. Pořizování:
 1. Financování:

 

LEASING

 1. podle územního hlediska
  • tuzemský
  • zahraniční
 2. podle účastníků
  • přímý (výrobce, nájemce)
  • nepřímý (výrobce, leasingová společnost, nájemce)
 3. podle míry krytí pořizovací ceny
  • operativní – krátkodobý, kompletní servis, po ukončení zůstává majitelem pronajímatelem
  • finanční – dlouhodobý, po ukončení pronájmu dochází k odkupu ® majitel je nájemce
 1. Pořizovací cena
  • použije se v případě pořízení nákupem
  • cena pořízení + náklady související s pořízením
 2. Vlastní náklady
  • použijí se při ocenění v případě pořízení ve vlastní režii
  • zahrnují přímé i nepřímé náklady související s výrobou
 3. Reprodukční pořizovací cena
  • použije se při pořízení darem nebo převedením z osobního majetku
  • stanoví znalec odborným posudkem
 1. fyzické – vzniká používáním i nepoužíváním
 2. morální – vzniká technickým zastaráváním
 1. rovnoměrné
 1. zrychlené

= nahrazení starého DM novým

 1. prostá – starý stroj za nový
 2. rozšířená – náhrada jednoho za více nových; náhrada jednoho za výkonnější
 3. zúžená – náhrada více strojů za méně
 1. likvidace – z důvodu technického zastarání nebo neopravitelných poruch
 2. prodej – v případě nepotřebnosti
 3. darováním – nejčastěji formou sponzorských darů
 4. přeřazením do osobního užívání
 1. zaškolení pracovníků – seznámení pracovníka s výrobním zařízení
 2. údržba – pravidelná kontrola
 3. opravy – zajištění provozuschopnosti zařízení

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148